top of page

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Ця публічна оферта, розміщена на Сайті / в Чатботі (далі – «Умови продажу»), відповідно до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України, та частини четвертої статті 11 ЗУ «Про електронну комерцію» є офіційною пропозицією ТОВ «ГАМА КОНСАЛТИНГ», 01014, м. Київ, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, оф. 38/2, ЄДРПОУ 44881440, (далі – «GAMA CONSULTING»), адресованою заздалегідь невизначеному колу осіб, укласти електронний договір про надання послуг (далі – «Договір»), містить умови Договору, у тому числі усі істотні умови Договору, і регулює відносини між Клієнтом (вами) та GAMA CONSULTING, що виникають у зв’язку з укладанням та виконанням Договору.

Ви зобов’язані уважно прочитати Умови продажу до здійснення Замовлення. Особа, яка прийняла (акцептувала) Умови продажу підтверджує, що ознайомилася та згодна з усіма їх умовами до їх прийняття (акцепту), надає свою повну, безумовну, беззастережну та остаточну згоду на укладання Договору на умовах, визначених Умовами продажу, а також надає свою повну, безумовну, беззастережну та остаточну згоду зі всіма положеннями та умовами Договору, викладеними в Умовах продажу, без будь-яких винятків. Якщо ви не погоджуєтесь з будь-якими положеннями Умов продажу, ви можете відмовитися від здійснення Замовлення.

1. Терміни і визначення

Відповідно до мети та цілей цих Умов продажу та Договору нижченаведені терміни використовуються у наступному значенні:

1.1. Сайт – сайт у мережі Інтернет за адресою https://gama-consulting.com, що дозволяє Клієнту ознайомитись з Умовами продажу та оформити Замовлення через Сайт / Чатбот. Виключні права на цей Сайт належать GAMA CONSULTING.

1.2. Чатбот – чатбот в месенджері Telegram з ID @gamaconsulting, який дозволяє Клієнту ознайомитись з Умовами продажу та оформити Замовлення через Чатбот. Виключні права на цей Чатбот належать GAMA CONSULTING.

1.3. Клієнт – фізична особа, яка є користувачем Сайту / Чатбота та має намір замовити або замовила Послуги за допомогою Сайту / Чатбота.

1.4. Послуги – онлайн-консультації або консультації за телефоном фахівцем GAMA CONSULTING на відповідну тематику Послуг. Тематикою Послуг може бути (якщо доступна для обрання на Сайті / в Чатботі): вітамінна суплементація, споживання (приймання) харчових та біологічно активних добавок, здорове харчування, або будь-яка інша тематика, що доступна для обрання Клієнтом на Сайті / в Чатботі. Однак, термін «Послуги» в жодному разі не включає будь-які послуги у сфері охорони здоров’я, зокрема, але не обмежуючись, ті, що передбачені Секцією Q Розділом 86 КВЕД-2010, або будьякі інші медичні послуги, які можуть надаватися виключно лікарями / парамедиками / іншими медичними та фармацевтичними працівниками і фахівцями.

1.5. Замовлення – замовлення Послуг Клієнтом на Сайті / в Чатботі, яке здійснюється Клієнтом в порядку та на умовах, передбачених цими Умовами продажу, а також сформований за його результатами перелік замовлених Клієнтом Послуг.

1.6. Сторони – Клієнт та GAMA CONSULTING разом (кожен окремо – «Сторона»).

2. Предмет та здійснення Замовлення

2.1. GAMA CONSULTING зобов’язується надати Клієнту замовлені ним Послуги, а Клієнт зобов’язується оплатити GAMA CONSULTING замовлені ним Послуги.

2.2. Здійснюючи Замовлення на Сайті / в Чатботі, Клієнт приймає (акцептує) ці Умови продажу, погоджується з положеннями Політики конфіденційності, а також Клієнт підтверджує, що він є дієздатним та досяг віку, необхідного відповідно до законодавства України для укладання Договору.

2.3. Сайт надає Клієнту безоплатну можливість пошуку інформації про Послуги, ознайомлення з пропозиціями щодо Послуг, можливість Замовлення за допомогою Сайту / Чатботу, а також інші функціональні можливості.

2.4. Здійснюючи Замовлення на Сайті / в Чатботі, Клієнт укладає Договір з GAMA CONSULTING на умовах публічної оферти (ст. 633 Цивільного Кодексу України), визначених цими Умовами продажу.

2.5. Опис Послуг та окремі суттєві умови реалізації (надання) Послуг вказуються на Сайті.

2.6. Здійснення Замовлення на Сайті / в Чатботі означає згоду Клієнта з усіма умовами реалізації (надання) Послуг.

2.7. Початковим етапом здійснення Замовлення є самостійне проходження Клієнтом спеціального опитування на Сайті / у Чатботі. За результатами опитування Клієнту пропонується на замовлення ряд Послуг.

2.8. Замовлення, що здійснюється за результатами опитування (на підставі запропонованого ряду Послуг), має індивідуально-визначені властивості і може бути використане виключно Клієнтом, який проходив опитування.

2.9. При здійсненні Замовлення Клієнт зобов’язується повідомити таку інформацію:

● власні прізвище та ім’я;

● адресу власної електронної пошти;

● власний контактний номер телефону;

2.10. Клієнт зобов’язаний зазначити достовірні дані про себе при здійсненні Замовлення на Сайті / в Чатботі та при використанні Сайту / Чатбота. Вказівка Клієнтом недостовірних, некоректних, неіснуючих номерів телефону, адреси електронної пошти, імені / прізвища Клієнта, а також інших недостовірних відомостей прирівнюється GAMA CONSULTING до ухилення Клієнта від отримання замовлених Послуг та є підставою для розірвання Договору (скасування Замовлення) GAMA CONSULTING в односторонньому порядку.

2.11. GAMA CONSULTING має право заблокувати Клієнту можливість здійснення Замовлення у разі неодноразового скасування здійснених Клієнтом Замовлень, а також у разі порушення Клієнтом умов Договору.

2.12. Зазначення Клієнтом недостовірних, некоректних, неіснуючих номерів телефону, адреси електронної пошти, імені / прізвища Клієнта, а також інших недостовірних відомостей, не є підставою для повернення коштів за замовлені Послуги у разі їх передоплати.

2.13. Здійснюючи Замовлення на Сайті / в Чатботі, Клієнт погоджується на отримання: (а) електронних листів / push-повідомлень, які GAMA CONSULTING може надіслати Клієнту; та (б) повідомлень SMS / Telegram / Viber / WhatsApp / Messenger на номер, вказаний Клієнтом; та (в) дзвінків на номер, вказаний Клієнтом.

2.14. GAMA CONSULTING має право проводити стимулюючі заходи на Сайті / в Чатботі / email-розсилках / розсилках у месенджерах та / або SMS розсилках, з якими Клієнт ознайомлюється за допомогою відповідних правил стимулюючого заходу, та / або через візуальну зміну ціни Послуг у відповідному джерелі.

2.15. Завершення здійснення Замовлення і його підтвердження відбувається в порядку, передбаченому цим пунктом 2.15. Умов продажу. Завершивши формування Замовлення (обравши Послуги та зазначивши усі дані, які запитуються на Сайті / в Чатботі), Клієнт натискає кнопку “Сплатити” / ”Оформити замовлення”. Після цього, Клієнту направляється на його адресу електронної пошти та / або на його номер телефону (за допомогою SMSповідомлення) та / або у Чатботі одноразовий ідентифікатор, який має вигляд алфавітно-цифрової послідовності (буквено-цифрового коду), який Клієнт повинен ввести у відповідне поле на Сайті / в Чатботі. Введення Клієнтом одноразового ідентифікатора у відповідне поле на Сайті / в Чатботі є фактом, що підтверджує прийняття (акцепт) Умов продажу Клієнтом і укладення Договору між Клієнтом та GAMA CONSULTING на умовах, встановлених цими Умовами продажу. Договір є укладеним з моменту введення Клієнтом одноразового ідентифікатора у відповідне поле на Сайті / в Чатботі.

3. Оплата Замовлення

Відповідно до мети та цілей цих Умов продажу та Договору нижченаведені терміни використовуються у наступному значенні:

1.1. Сайт – сайт у мережі Інтернет за адресою https://gama-consulting.com, що дозволяє Клієнту ознайомитись з Умовами продажу та оформити Замовлення через Сайт / Чатбот. Виключні права на цей Сайт належать GAMA CONSULTING.

1.2. Чатбот – чатбот в месенджері Telegram з ID @gamaconsulting, який дозволяє Клієнту ознайомитись з Умовами продажу та оформити Замовлення через Чатбот. Виключні права на цей Чатбот належать GAMA CONSULTING.

1.3. Клієнт – фізична особа, яка є користувачем Сайту / Чатбота та має намір замовити або замовила Послуги за допомогою Сайту / Чатбота.

1.4. Послуги – онлайн-консультації або консультації за телефоном фахівцем GAMA CONSULTING на відповідну тематику Послуг. Тематикою Послуг може бути (якщо доступна для обрання на Сайті / в Чатботі): вітамінна суплементація, споживання (приймання) харчових та біологічно активних добавок, здорове харчування, або будь-яка інша тематика, що доступна для обрання Клієнтом на Сайті / в Чатботі. Однак, термін «Послуги» в жодному разі не включає будь-які послуги у сфері охорони здоров’я, зокрема, але не обмежуючись, ті, що передбачені Секцією Q Розділом 86 КВЕД-2010, або будьякі інші медичні послуги, які можуть надаватися виключно лікарями / парамедиками / іншими медичними та фармацевтичними працівниками і фахівцями.

1.5. Замовлення – замовлення Послуг Клієнтом на Сайті / в Чатботі, яке здійснюється Клієнтом в порядку та на умовах, передбачених цими Умовами продажу, а також сформований за його результатами перелік замовлених Клієнтом Послуг.

1.6. Сторони – Клієнт та GAMA CONSULTING разом (кожен окремо – «Сторона»).

4. Скасування Замовлення

4.1. GAMA CONSULTING вправі розірвати Договір (скасування Замовлення) в односторонньому порядку у таких випадках:

4.1.1. якщо Клієнт своєчасно та / або у повному обсязі не оплатив замовлені ним Послуги; та / або

4.1.2. якщо GAMA CONSULTING не вдалося зв’язатися з Клієнтом за вказаними Клієнтом у Замовленні контактними даними; та / або

4.1.3. якщо Клієнта не влаштовує час консультації (2 та більше разів); та / або

4.1.4. відмови Клієнта від Послуг у передбачених законодавством випадках; та / або

4.1.5. в інших випадках, коли GAMA CONSULTING не може виконати Замовлення / надати Послуги; та / або

4.1.6. наявності інших обставин, що перешкоджають виконанню Замовлення / наданню Послуг узгодженим способом.

4.2. Клієнт користується правами наданими йому і несе обов’язки, передбачені для нього, Законом України «Про захист прав споживачів» та іншими чинними нормативно-правовими актами України.

4.3. Якщо неможливість виконати Замовлення / надати Послуги виникла з вини Клієнта, він зобов’язаний виплатити GAMA CONSULTING плату в повному обсязі.

5. Умови отримання Послуги

5.1. Спосіб отримання замовлених Послуг визначається Клієнтом під час здійснення Замовлення. Так, Клієнт має можливість обрати один з наступних способів отримання замовлених Послуг:

5.1.1. консультування за телефоном; або

5.1.2. консультування онлайн (у тому числі, але не обмежуючись, по відеоабо аудіо- зв’язку).

5.2. Клієнт повинен отримати замовлені Послуги особисто. Клієнт відповідає за власні дії або бездіяльність щодо отримання замовлених Послуг і пов’язані із цим наслідки.

5.3. GAMA CONSULTING не несе відповідальності за дії або бездіяльність Клієнта щодо отримання замовлених Послуг, а також за ризики, пов’язані із помилками (у тому числі, але не обмежуючись, помилками в персональних даних), допущеними Клієнтом.

5.4. Під час отримання замовлених Послуг Клієнт має право робити свої зауваження щодо якості надання Послуг.

5.5. Послуги повинні надаватися якісно. Під якісним наданням Послуг вважається таке надання, коли Послуги надані відповідно до Замовлення Клієнта, в повному обсязі (за часовими межами консультацій), за обраною Клієнтом тематикою і своєчасно. Не вважається неякісно наданими Послуги, якщо їх недоліки виникли через дії або бездіяльність Клієнта.

6. Персональні дані та політика конфіденційності

6.1. У разі якщо окремі сервіси Сайту / Чатботу передбачають введення персональних даних, такі персональні дані зберігаються та обробляються відповідно до принципів та правил обробки персональних даних, передбачених відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010. № 2297-VI «Про захист персональних даних», який визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних.

6.2. Зберігається конфіденційність персональних даних, крім випадків добровільного надання Клієнтом інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

6.3. Персональні дані Клієнта не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства або виконанням Договору.

6.4. GAMA CONSULTING вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від використання, не передбаченого Договором.

6.5. Надаючи персональні дані на Сайті / в Чатботі, Клієнт погоджується зі способом збору, використання та іншого управління персональними даними, зазначеними в Політиці конфіденційності GAMA CONSULTING, опублікованій на Сайті, яка є невід’ємною частиною цих Умов продажу та Договору.

7. Гарантії

7.1. За винятком гарантій, прямо зазначених в Умовах продажу, GAMA CONSULTING не надає жодних інших прямих або передбачуваних гарантій щодо Умов продажу та / або Договору.

7.2. Приймаючи (акцептуючи) Умови продажу, Клієнт підтверджує та гарантує GAMA CONSULTING, що:

7.2.1. Клієнт вказав достовірні дані під час здійснення Замовлення на Сайті / в Чатботі. Клієнт несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту та відповідність законодавству України наданої інформації та відсутність претензій третіх осіб щодо надання такої інформації, а також усі пов’язані із цим ризики.

7.2.2. Клієнт а) повністю ознайомився з положеннями Умов продажу; б) повністю розуміє предмет Договору; в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору; г) його волевиявлення щодо прийняття (акцепту) Умов продажу та укладання Договору є вільним і відповідає його внутрішній волі.

7.2.3. Клієнт має всі права та повноваження, необхідні для прийняття (акцепту) Умов продажу і укладення та виконання Договору.

7.2.4. Клієнт усвідомлює, що замовлені ним Послуги можуть не відповідати конкретним цілям Клієнта і він не має жодних заперечень / претензій щодо такої невідповідності.

7.2.5. Клієнт запевняє, що зазначені ним номер телефону та адреса електронної пошти є його особистими номером телефону та адресою електронної пошти, якими він регулярно та на постійній основі користується.

7.3. Клієнт заявляє, гарантує та зобов’язується:

7.3.1. Слідувати всьому застосовному законодавству, включаючи закони та підзаконні нормативно-правові акти державних органів, юрисдикції діяльності кожної із Сторін, а також закони та підзаконні нормативноправові акти державних органів України.

7.3.2. При виконанні Договору Клієнт не буде безпосередньо чи опосередковано брати участь у будь-яких заборонених чинним законодавством діях.

7.4. Сторони підтверджують, що всі виключні права / права на використання будь-яких об’єктів інтелектуальної власності, включаючи програмне забезпечення та бази даних, авторські права та права на засоби індивідуалізації (а також зображення, фотографії, товарні знаки та фірмове найменування GAMA CONSULTING, логотипи, будь-який інший контент GAMA CONSULTING) у повному обсязі належать GAMA CONSULTING. При цьому Клієнту не надається право користування об’єктами інтелектуальної власності, що належать GAMA CONSULTING, якщо інше не передбачено Умовами продажу.

7.5. GAMA CONSULTING має право:

7.5.1. Здійснювати модифікацію Сайту / Чатботу з метою покращення його функціонування, а також додавання додаткового функціоналу та можливостей у будь-який час. При цьому GAMA CONSULTING залишає за собою право випуску нової версії Сайту / Чатботу в будь-який час та з будь-якої причини, у тому числі з метою задоволення потреб Клієнтів або вимог конкурентоспроможності з метою дотримання чинного законодавства України.

7.5.2. Здійснювати профілактичні та технічні роботи щодо підтримки функціональності Сайту / Чатботу, на час проведення яких функціонування Сайту / Чатботу буде тимчасово припинено.

7.6. Клієнту заборонено, окрім випадків, передбачених Умовами продажу:

7.6.1. Здавати в оренду, лізинг, передавати, перепродавати, дарувати, обмінювати, розповсюджувати або іншим чином використовувати Сайт / Чатбот або його копії, а також розповсюджувати інформацію про намір вчинити дії, перераховані вище, Клієнтом або будь-якими іншими третіми особами.

7.6.2. Змінювати, об’єднувати, адаптувати, декомпілювати, дизасемблювати, модифікувати, здійснювати переклад іншими мовами або будь-яким іншим чином змінювати і використовувати Сайт / Чатбот або будь-які їх компоненти за відсутності попереднього письмового дозволу GAMA CONSULTING на здійснення цих дій.

7.6.3. Створювати похідні твори на основі Сайту / Чатботу за відсутності попереднього письмового дозволу GAMA CONSULTING на здійснення цих дій.

7.6.4. Здійснювати будь-які дії, які можуть пошкодити, вимкнути, перевантажувати Сайт / Чатбот або порушити функціонування Сайту / Чатботу будь-яким способом.

7.6.5. Використовувати Сайт / Чатбот будь-яким способом, який порушує ці Умови продажу, будь-яке застосовне місцеве, національне або міжнародне законодавство, будь-які інші умови та політики GAMA CONSULTING.

7.6.6. Використовувати Сайт / Чатбот для умисного порушення законодавства та / або порушення нормальної роботи Сайту / Чатбота.

7.6.7. Передавати свої права та / або обов’язки за Договором будь-якій третій особі без попередньої письмової згоди GAMA CONSULTING.

7.6.8. Відтворювати, розповсюджувати, переробляти з комерційною або некомерційною метою елементи Сайту / Чатботу, які є об’єктом авторських / виключних та інших прав GAMA CONSULTING за відсутності попереднього письмового дозволу GAMA CONSULTING на здійснення цих дій.

7.6.9. Відтворювати елементи дизайну або інтерфейсу Сайту / Чатбота при створенні сайтів / чатботів або веденні будь-якої комерційної діяльності в мережі Інтернет або поза нею за відсутності попереднього письмового дозволу GAMA CONSULTING на здійснення цих дій.

8. Відповідальність сторін та обмеження відповідальності

8.1. GAMA CONSULTING не здійснює медичну діяльність та не надає Клієнту медичні послуги, у тому числі спрямовані на профілактику, діагностику та лікування захворювань. Вся інформація розміщена на Сайті / в Чатботі та інформація, що надається Клієнту під час консультацій фахівцем GAMA CONSULTING, має лише інформаційний характер і не може замінити консультації лікарів. При цьому інформація розміщена на Сайті / в Чатботі та інформація, що надається Клієнту під час консультацій фахівцем GAMA CONSULTING, не є інформацією щодо стану здоров’я Клієнта, і не вказує на діагноз Клієнта та спосіб його лікування.

8.2. Консультація із фахівцем GAMA CONSULTING не виключає необхідності звернення Клієнта до лікаря за отриманням медичної допомоги; рекомендації фахівця GAMA CONSULTING не є наданням медичної допомоги.

8.3. У зв’язку з тим, що реакції організму на харчові та біологічно активні добавки (суплементи / вітаміни / мінерали / нутріцевтики, тощо), інші продукти та / або речовини, можуть різнитися у кожної людини, у тому числі залежно від особистої непереносимості компонентів та / або алергічних реакцій, перед прийомом будь-яких харчових та біологічно активних добавок, інших продуктів та / або речовин, Клієнт зобов’язаний проконсультуватися з лікарем для найбільш ефективних результатів та з метою уникнення можливого негативного впливу на здоров’я. У разі виникнення питань щодо запропонованих фахівцем GAMA CONSULTING рекомендацій Клієнту необхідно проконсультуватися з лікарем та зв’язатися з GAMA CONSULTING.

8.4. При виборі та прийомі харчових та біологічно активних добавок, інших продуктів та / або речовин, Клієнт зобов’язується не здійснювати самодіагностику стану здоров’я, самостійно не визначати захворювання та способи їх лікування. При заповненні Клієнтом опитування на Сайті / в Чатботі, GAMA CONSULTING виходить з надання Клієнтом достовірних відомостей, підтверджених лікарем. GAMA CONSULTING не несе відповідальності за достовірність та підтвердженість лікарем будь-якої інформації, наданої Клієнтом на Сайті / в Чатботі. Рекомендації щодо прийому харчових та біологічно активних добавок, інших продуктів та / або речовин, не підлягають використанню Клієнтом для будь-яких медичних цілей, у тому числі профілактики, діагностики та лікування захворювань.

8.5. Інформація на Сайті / в Чатботі та інформація, що надається Клієнту під час консультацій фахівцем GAMA CONSULTING не охоплює діагностику захворювань, недугів, фізичних нездужань або способів їх лікування. Клієнт повинен негайно звернутися до лікаря з появою будь-яких побоювань щодо свого здоров’я або будь-яких симптомів захворювання. Клієнт зобов’язується не нехтувати та не відкладати будь-які медичні консультації на підставі інформації, яку він може отримати на Сайті / в Чатботі, а також під час консультацій із фахівцем GAMA CONSULTING.

8.6. За наявності розбіжностей про прийом харчових та біологічно активних добавок, інших продуктів та / або речовин, на упаковці та рекомендаціями фахівця GAMA CONSULTING, Клієнт зобов’язаний зв’язатися з GAMA CONSULTING або виходити з інформації, розміщеної на упаковці.

8.7. Клієнт зобов’язаний проконсультуватися з лікарем про взаємодію між ліками, які він приймає, та будь-якими харчовими та біологічно активними добавками, іншими продуктами та / або речовинами, щодо яких Клієнт отримував консультації у GAMA CONSULTING, а також про ризик виникнення алергії чи будь-якого іншого впливу на здоров’я.

8.8. Оцінки харчових та біологічно активних добавок, інших продуктів та / або речовин, будь-якими нинішніми або попередніми співробітниками або користувачами Сайту / Чатботу є виключно їх власними особистими поглядами і не призначені для заміни відповідної медичної допомоги або консультації лікаря.

8.9. GAMA CONSULTING не несе відповідальності за будь-які збитки та / або шкоду завдані Клієнту при використанні Сайту / Чатбота, їх функціоналу, та інформації отриманої Клієнтом на Сайті / Чатботі або під час консультацій із фахівцем GAMA CONSULTING, у випадку їх застосування Клієнтом для лікування захворювань, здійснення медичної діагностики та інших медичних цілей, а також у випадку виникнення будь-яких побічних та / або негативних реакцій організму Клієнта на харчові та біологічно активні добавки (суплементи / вітаміни / мінерали / нутріцевтики, тощо), інші продукти та / або речовини, а також у випадках, коли такі збитки та / або шкода завдані Клієнту у зв’язку з тим, що Клієнт не проконсультувався із лікарем.

8.10. Усі коментарі та відгуки користувачів Сайту / Чатботу, розміщені на Сайті, є їхньою особистою точкою зору, заснованою на їх індивідуальному стані та досвіді, за достовірність яких GAMA CONSULTING не несе жодної відповідальності.

8.11. У будь-якому випадку сума збитків, які можуть бути відшкодовані Клієнту у зв’язку з порушенням Договору, обмежується 10% (десятьма відсотками) ціни Договору, на підставі порушення якого виникли такі збитки.

8.12. GAMA CONSULTING не несе відповідальність за:

8.12.1. Тимчасові збої та перерви в роботі Сайту / Чатбота, та спричинені ними втрати інформації, а також збереження інформації, правильність та своєчасність її передачі та доставки.

8.12.2. Надійність, якість та швидкість роботи Сайту / Чатбота та за збереження інформації, що створюється, використовується та отримується Клієнтом.

8.13. Якщо Клієнтом не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням інформації, що його ідентифікує, вважаються вчиненими відповідним Клієнтом особисто.

8.14. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, які Сторони не могли передбачити чи запобігти їм, та які безпосередньо впливають на можливість виконання власних обов’язків Сторонами. До обставин непереборної сили відносяться: стихійні лиха, техногенні аварії та катастрофи, війна та військові дії, набрання чинності нормативних актів забороняючого характеру, помилки у програмному забезпеченні та пов’язані з роботою Сайту / Чатбота, вірусні атаки та розміщення шкідливого коду, що дестабілізують роботу Сайту / Чатботу. Після припинення обставин непереборної сили Сторони є відповідальними за виконання своїх обов’язків за Договором.

9. Додаткові умови

9.1. Умови продажу та Договір регулюються чинним законодавством України. Усі питання, які не врегульовані Умовами продажу та Договором, або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до законодавства України. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами мають вирішуватися шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди, суперечка підлягає розгляду компетентним судом України.

9.2. Умови продажу набувають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

9.3. GAMA CONSULTING може змінити Умови продажу у будь-який момент в односторонньому порядку на власний розсуд без спеціального повідомлення. Зміни набирають чинності з моменту розміщення оновленої редакції на Сайті.

9.4. Якщо будь-яке положення Умов продажу та / або Договору буде визнано недійсним або нікчемним, на решту положень це не вплине, і кожне інше положення Умов продажу та / або Договору є дійсним і підлягає виконанню в повній мірі, дозволеній законом. Будь-яке недійсне або нікчемне положення Умов продажу та / або Договору може бути замінено GAMA CONSULTING в односторонньому порядку положенням, яке є дійсним і підлягає виконанню та найбільше відображає початковий намір положення, що визнано недійсним або нікчемним.

9.5. Договір укладається в електронній формі. Електронна форма Договору прирівнюється до письмової форми.

9.6. Договір є чинним з моменту його укладання в порядку, встановленому цими Умовами продажу, та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором, окрім випадків одностороннього розірвання Договору (скасування Замовлення), передбачених цими Умовами продажу.

9.7. Договір може бути розірваний за погодженням Сторін. GAMA CONSULTING може розірвати Договір (скасувати Замовлення) в односторонньому порядку у випадках, передбачених цими Умовами продажу.

9.8. Договір являє собою повну домовленість між GAMA CONSULTING і Клієнтом. GAMA CONSULTING не бере на себе ніяких умов і зобов’язань, не зазначених в Умовах продажу.

9.9. Заголовки розділів, що використовуються в Умовах продажу, наведені лише для зручності і не повинні використовуватися при тлумаченні Умов продажу та / або Договору.

10. РЕКВІЗИТИ GAMA CONSULTING

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАМА КОНСАЛТИНГ”

Код ЄДРПОУ: 44881440

Юридична адреса: Україна, 01014, місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/2

Електронна пошта: info@gamaconsulting.com.ua

bottom of page